LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

LATIJN A

WIE BEN JE?

Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in de eerste graad gevolgd hebben. Je bent geïnteresseerd in de cultuur van de oudheid (en in cultuur in het algemeen). Een Latijnse zin ontcijferen is voor jou een leuke uitdaging. Je wilt graag beroemde Latijnse schrijvers lezen. Je deinst niet terug voor een stevige basis grammatica.

Je scoort in de eerste graad goed voor verdieping wiskunde. Als je geboeid bent door wetenschappen, dan is deze richting een ideale voorbereiding voor een richting met wetenschappen in de derde graad.
Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 3

WAT LEER JE?

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn. Je bouwt hierbij verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst en leesmethode. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur.

In deze A-richting wordt 5 uur wiskunde aangeboden. Daarnaast wordt in het 4de jaar voorzien in een aanvullend uur fysica, zodat het  volgen van  een wetenschappelijke richting in de derde graad vergemakkelijkt wordt.

Dit betekent dat in het tweede leerjaar voor wiskunde en wetenschappen goede resultaten werden behaald.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Vanuit deze studierichting kan je naar eender welke studierichting in het ASO. Het logische vervolg in de derde graad is Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde.

Alle studierichtingen in het hoger onderwijs zijn mogelijk.

IN HET KORT

  • De oudheid met zijn literatuur en cultuur boeien jou wel. Grammatica schrikt jou niet af.
  • Je wiskundige basis wordt grondig uitgebreid en bereidt je voor op sterk wiskundige richtingen in de derde graad.
  • Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.
LATIJN A3232
3de JAAR4de JAAR
BASISVORMING2727
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels32
Frans33
Fysica12
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke
opvoeding
22
Nederlands44
Plastische
opvoeding
1-
Wiskunde55
SPECIFIEK GEDEELTE55
Latijn55
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.