VASTLEGGEN AFSPRAAK

We kunnen enkel ouders verwelkomen op school na het maken van een afspraak. Enkel zo kunnen we bij iedereen de nodige maatregelen treffen. Een rondleiding duurt ongeveer een uur.

U kunt altijd aanmelden als u reeds de keuze voor de school wilt maken. Inschrijven voor het eerste jaar kan vanaf maandag 21 maart 2022. Voordien is er voorrang voor leerlingen met reeds een broer of zus op school of kinderen van personeelsleden (7 tot en met 18 maart).

Inschrijven voor het 2de tot en met het 6de jaar is mogelijk vanaf 20 april.

Mogen we ook vragen om volgende zaken in acht te nemen:

  • breng best ook (elektronische) identiteitskaart van het in te schrijven kind mee,
  • samen met de BASO-fiche voor een inschrijving in het eerste jaar.

Hieronder kunt u een afspraak inboeken. Indien er geen geschikt moment voor u tussen staat, kunt u steeds de school contacteren tijdens schooluren op 059 70 10 22.

Fotospptonderwijsbeurs 06