ONS PEDAGOGISCH
PROJECT

HET COLLEGE ORIËNTEERT

Een goede oriëntering is belangrijk. In de eerste graad streven we naar kleine, homogene klasgroepen om de overgang van basis- naar secundair onderwijs optimaal te laten verlopen. Ondersteuning, begeleiding en eerlijke evaluatie zijn hierin sleutelbegrippen. Na het tweede jaar is er een duidelijke oriëntering naar de studievorm die het best past bij hun kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Deze oriëntering houdt slechts heel uitzonderlijk ook een schoolverandering in. Leerlingen blijven binnen dezelfde schoolcultuur én dezelfde omkadering.

HET COLLEGE DAAGT UIT

Het College is een school voor leerlingen met ambitie.
De samenleving verandert snel. Om er goed in te functioneren moet je over voldoende kennis en over de juiste vaardigheden beschikken.

We bereiken dit door een unieke combinatie van degelijk klassiek onderwijs met vernieuwende werkvormen.
We reflecteren op eigen handelen en van hieruit formuleren we telkens nieuwe doelstellingen. Onze traditie van sterk onderwijs haalt het beste uit elke leerling!

HET COLLEGE BEREIDT VOOR OP HOGER ONDERWIJS

Wij leiden onze leerlingen op tot zelfstandige, creatieve en tolerante mensen. Ze zijn nieuwsgierig en durven keuzes maken. Ze willen hun grenzen verleggen. Onze leerlingen kunnen kritisch kijken naar gemaakte keuzes en het effect daarvan. Ze zijn creatief en vinden zelfstandig oplossingen. Wij maken onze leerlingen bekwaam om te slagen in hogere studies en zich thuis te voelen in de wereld.

College Petrus En Paulus Het College Zorgt

HET COLLEGE ZORGT

In de huidige samenleving is het van groot belang dat mensen de kans krijgen om te proberen en daarbij hun weg te zoeken. Als school dragen we daartoe ons steentje bij. Op het niveau van studeren doet de school inspanningen om leerlingen te helpen bij het vinden van een voor hen geschikte studiemethode. Ook tekorten of leerachterstanden worden geremedieerd in samenspraak tussen leerlingen en leraren.
Voor alle emotionele, sociale en cognitieve problemen kunnen leerlingen en ouders terugvallen op het goed uitgebouwde netwerk van klassenleraren, studiemeesters, leerlingenbegeleiders en CLB.

HET COLLEGE IS BEREIKBAAR

Leerlingen kunnen op veel verschillende manieren de school bereiken. Het openbaar vervoer heeft haltes vlakbij de school. Leerlingen stimuleren om hiervan gebruik te maken, sterkt hen in sociale weerbaarheid en de vaardigheid te zoeken naar alternatieve oplossingen. Tegelijk worden ze bewust van hun verantwoordelijkheid voor de samenleving en haar toekomst. Via verschillende veilige fietspaden kunnen de jongeren de school bereiken. In de schoolomgeving zijn ook verschillende parkeerplaatsen waar ouders leerlingen kunnen afzetten. De schoolstraat garandeert het verkeersveiliger verlaten van de school op woensdagmiddag en vrijdagavond. De school wil er ook zijn voor de ouders. Wie een vraag of een bezorgdheid heeft kan steeds via een smartschoolbericht, telefonisch of via één van de vele infomomenten in contact treden met directie, leraren, opvoeders of leerlingenbegeleiders.

EEN BLIK OP DE WERELD

We omarmen cultuur en multiculturaliteit. We situeren ons in het hart van Oostende. Deze unieke ligging laat ons toe om volop te genieten van alle centrumvoordelen, niet in het minst de bereikbaarheid.

Het College verlegt ook letterlijk grenzen. Daarvoor staan de talrijke uitwisselingen, leeruitstappen en reizen garant. Jouw blik op de wereld helpen vorm geven, dat is onze passie!

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je je graag inschrijven in het College?