Header Activiteiten

ONZE ACTIVITEITEN

Het college heeft naast het lesgebeuren ook nog vele buitenschoolse activiteiten.

SPORT OP WOENSDAGNAMIDDAG

Tussen al dat intellectueel getouwtrek door zit men uiteraard niet stil op OLVO. Naast de verschillende competities die binnen de muren georganiseerd worden – waar bijvoorbeeld de leraren al tien jaar gratis voetballes geven aan de leerlingen – wordt ook deelgenomen aan talloze interscholencompetities: volleybal, voetbal, basketbal, handbal, lopen…

Vorig jaar schopte onze voetbalploeg het net niet ver genoeg, maar met dergelijk oratorisch talent als Coach, moet het beste zeker nog komen:

“Ware grootsheid wordt bepaald door hoe we als speelballen omgaan met de trappen die we krijgen: de ruggengraat onderscheidt de vis van de mossel.” (Dé Coach, Luc Vankeirsbilck)

Voetbal
College Petrus En Paulus Troeven Muze

MUZE: PLASTISCHE OPVOEDING OP ONZE SCHOOL

Op de website muzeonline.be  vind je een kunstig portaal terug, waar we leerlingenresultaten, werkstukken en reportages van en door leerlingen van PPC verzamelen.

Kom de knappe werkstukken van de leerlingen vlug bekijken!

SLEUTELDAGEN

Contactsleutels en Unplugged, dat zijn programma’s van De Sleutel voor het lager en middelbaar onderwijs, gericht op een grotere sociale invloed van leerlingen op elkaar.

Contactsleutels en Unplugged zijn lessen die leerkrachten in de kleuterklassen, de lagere school en de drie graden van de middelbare school kunnen geven. Ze verbeteren de sociale invloed die kinderen en jongeren later nodig hebben om problemen met sigaretten, alcohol, medicijnen en andere drugs te voorkomen. De lessen helpen de school om een onderbouw aan de leerlingen te geven vanaf een heel jonge leeftijd. De leerkracht leert op een interactieve en didactische manier sociale en persoonlijke vaardigheden aan.

De sleuteldagen zijn geen losstaande initiatieven. Preventie keert terug in verschillende lessen en maakt deel uit van ons gezondheidsbeleid. Zo wordt er onder andere in het eerste jaar gestart vanuit het gegeven ‘weerbaarheid’ en volgt een nawerking in de lessen biologie in het derde jaar.

Klas
Kinderen

BELEVINGSDAGEN

Het college is gekend voor zijn belevingsdagen en –weekends.

Elke klas neemt in de loop van het schooljaar deel aan belevingsdagen. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

De leerlingen van het eerste jaar gaan tijdens het derde trimester naar Loppem, de leerlingen van het tweede leerjaar trekken tijdens het eerste trimester naar Westouter.

Centraal tijdens deze dagen staat het werken aan een goede groepssfeer. Dit wordt gekoppeld aan leuke activiteiten maar er is ook tijd voor de nodige rust.

MIDDAGACTIVITEITEN

Ben je ‘s middags klaar met eten dan kun je deelnemen aan tal van activiteiten. Zo is er een klascompetitie ‘tussen twee vuren’, balspel op de speelplaats, gezelschapsspelen in de studiezaal, een koor in het muzieklokaal,…

Een aantal leerlingen van de derde graad bieden hun talenten aan. Zo is er dit jaar dansles of krijg je informatie over podiumtechnieken.

College Petrus En Paulus Onze School Activiteiten Middagactiviteiten
College Petrus En Paulus Onze School Activiteiten Belevingsdagen

PASTORAAL

In de pastoraal op onze school leggen we de klemtoon op het zorg dragen voor elkaar. Het zorg dragen voor leerlingen en leerkrachten gebeurt vanuit een christelijk geïnspireerde zingeving. We halen inspiratie uit het leven, de woorden en daden van Jezus om elkaar nabij te kunnen zijn. Waarden als liefde, vriendschap, solidariteit, vergevingsgezindheid … zijn dan ook waarden die we dag na dag proberen te beleven in het opbouwen van een schoolgemeenschap.

Op verschillende momenten tijdens het schooljaar staan we op een eigentijdse manier uitdrukkelijk stil bij alles wat zin geeft aan ons leven. Er worden vieringen, bezinningsweekends – en dagen ingericht om daarvoor voldoende tijd te nemen. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de acties van Welzijnszorg, de Damiaanactie en Broederlijk Delen als een teken van solidariteit met mensen dichtbij en veraf.

In het zorg dragen voor elkaar en in het dienstbaar zijn, geven we de liefde handen en voeten.

WEDSTRIJDEN

De actualiteit volgen is een belangrijk gegeven voor vele vakken op onze school. In combinatie met heel verscheiden leerinhouden ontwikkelen leerlingen een eigen kritische blik op hun leefwereld. Vanuit verschillende vakken worden de leerlingen aangezet om deel te nemen aan diverse olympiades. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende wedstrijden waar onze school zich onder andere voor engageert:

  • Knack Interscholenstrijd
  • Olympiade Latijn
  • Wiskunde olympiade
  • Stem olympiade
  • Tekenolympiade
  • Olyfran (Frans)
College Petrus En Paulus Onze School Activiteiten Parlement

VLAAMS-PARLEMENT

In het kader van de lessen geschiedenis brengen de zesdejaars een bezoek aan Brussel en het Vlaams Parlement. In de voormiddag krijgen we een rondleiding in het parlement. In de namiddag kruipen de leerlingen in de huid van een politicus en gaan ze met elkaar in debat over onderwerpen als onderwijs, cultuur, etc.

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je je graag inschrijven in het College?