LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

HUMANE WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?

Je wil graag een kijkje nemen achter de schermen van de maatschappij. Je voelt je aangesproken door wat de eigen, maar ook andere culturen te vertellen hebben over het leven en het gedrag van mensen. Mens en maatschappij bestudeer je telkens vanuit de actualiteit: hoe zit de wereld vandaag in elkaar? Dit kan uiteraard niet zonder voldoende aandacht te hebben voor het verleden. Humane wetenschappen daagt je ook creatief uit: er zijn praktijkgerichte meerdaagse projecten uitgewerkt waar theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 2

WAT LEER JE?

In deze studierichting bestudeer je het menselijk handelen. In gedragswetenschappen staan de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Dit bekijken we vanuit verschillende invalshoeken: de psychologie, de pedagogie (opvoedkunde), de sociologie en de antropologie. In cultuurwetenschappen bestudeer je cultuur in de ruime zin: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media, politiek en kunst. Je leert ook de linken te zien tussen deze diverse domeinen.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De richting leidt in de eerste plaats naar de derde graad Humane wetenschappen.
Dit is een prima voorbereiding op hoger onderwijs, met richtingen als psychologie, sociologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, filosofie, onderwijs (kleuter, lager én secundair), verpleegkunde …

Keuze genoeg, al zal het voornaamste element tot het beantwoorden van de vraag naar de eigen slaagkansen wel te vinden zijn in de eigen werkzaamheid, de inzet en het inzicht dat je zelf weet te verwerven.

IN HET KORT

  • Leer over het gedrag van de mens en de maatschappij rondom ons.
  • Je betrokkenheid wordt geprikkeld door PO, door meerdaagse projecten, en door het leren discussiëren en formuleren van de eigen mening .
HUMANE WETENSCHAPPEN32
4de JAAR
BASISVORMING27
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica-
Lichamelijke
opvoeding
2
Muzikale
opvoeding
1
Nederlands4
Plastische opvoeding1
Wiskunde4
SPECIFIEK GEDEELTE5
Cultuur-
wetenschappen
2
Gedrags-
wetenschappen
3
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?