LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE A

WIE BEN JE?

Deze richting is de logische voortzetting van de richting Wetenschappen in de tweede graad. Ook vanuit andere ASO-richtingen met wiskunde A kan je naar deze richting overstappen. Je hebt een uitgesproken interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde.

College Petrus En Paulus Studieaanbod Header 06

WAT LEER JE?

In deze richting wordt het fundamentele deel ingevuld met wiskunde (6 uur) en wetenschappen. In het complementaire gedeelte wordt de mogelijkheid geboden om 2 uur wiskunde (WW A) toe te voegen of 2 uur wetenschappen (WW B).

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Uiteraard is dit de geknipte voorbereiding voor positief wetenschappelijke richtingen in het universitair hoger onderwijs. Maar daarnaast zijn nog zeer veel opties mogelijk, al naargelang je interesse.

IN HET KORT

  • Je krijgt het meest uitgebreide pakket wetenschappen én wiskunde (+ optie ‘wetenschappen’ (WW B) of optie ‘wiskunde’ (WW A)).
  • Je bent uitgesproken sterk in wiskunde en wetenschappen: groot analytisch en synthetisch vermogen.
  • Je bent gebeten door de wiskundemicrobe en wilt je laten stimuleren in het abstracte denken.
  • Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE A3232
5de JAAR6de JAAR
BASISVORMING
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunst en cultuur11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
SPECIFIEK GEDEELTE
Biologie21
Chemie22
Fysica22
Informaticawetenschappen1
Wiskunde66
Optie wiskunde22
Vrije ruimte
Seminaries11
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.