LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

NATUUR WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?

Je hebt een uitgesproken interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je scoort goed voor verdieping wiskunde. De hoe-, wat- en waaromvraag brandt altijd op jouw lippen. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie. Je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Een uitdaging om een wiskundig of een wetenschappelijk probleem op te lossen neem je graag aan. Je bent bereid om de wetenschappelijke onderzoeker in jezelf te ontplooien. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

83407016 1262974847233793 106815153751719936 O

WAT LEER JE?

In alle richtingen krijg je de natuurwetenschappelijke vakken biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Maar in de richting Natuurwetenschappen krijg je deze vakken meer uren per week. Die extra uren worden ingevuld met onderzoekvaardigheden, laboratorium, proeven, veldwerk en ICT-toepassingen. De leerstof wordt voor de natuurwetenschappen dus meer uitgediept dan in de andere domein-overschrijdende doorstroomrichtingen. Het pakket wiskunde in deze richting is omvangrijk en bevat heel wat uitbreiding als voorbereiding op wetenschappelijke richtingen in de derde graad.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De richting Natuurweten-schappen bereidt in eerste instantie voor op de richting Wetenschappen-Wiskunde in de derde graad. Maar ook Moderne talen-Wetenschappen (domein-overschrijdend) en Biotechnologische en Chemische wetenschappen (domein-gebonden) zijn een logische voortzetting. Je kan eveneens naar de richtingen Economie of Humane wetenschappen. Dan heb je bij voorkeur in het vierde jaar het keuzevak van
dat domein gevolgd.
Deze richting is een uitstekende voorbereiding op een brede waaier van richtingen in het hoger onderwijs, in de positieve wetenschappen maar ook in vele andere domeinen.

NATUURWETENSCHAPPEN3232
3de JAAR4de JAAR
BASISVORMING3028
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Engels32
Frans44
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1
Lichamelijke
opvoeding
22
Nederlands44
Wiskunde55
SPECIFIEK GEDEELTE
Geïntegreerd bovenaan
COMPLEMENTAIR24
Artistieke vorming1
Duits 1
Keuzevak1
STEM12
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?