LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

ECONOMIE-MODERNE TALEN

WIE BEN JE?

De richting Economie-Moderne talen is de logische voortzetting van de economische richtingen in de tweede graad. Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische theorieën als bedrijfsmanagement en je hebt aanleg voor talen. Daarnaast ben je sterk genoeg voor een uitbreiding van het pakket wiskunde.

Als je in de tweede graad geen economie of het keuzevak economie volgde, is het best de leerstof bij te werken.

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 5

WAT LEER JE?

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen.

In economie bestudeer je algemene economie en bedrijfswetenschappen. In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw. Gelet op je interesse en aanleg kies je ervoor het basispakket wiskunde uit te breiden met één extra uur (4 i.p.v. 3). Dit laat je toe te kiezen voor richtingen in het voortgezet onderwijs die een groter wiskundig inzicht vragen.

MODERNE VREEMDE TALEN?

Iets voor jou?
Test jezelf!

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Deze richting is een ideale voorbereiding op een professionele bachelor in het hoger onderwijs uit het studiegebied economie. Denk aan bedrijfsmanagement, accountancy, fiscaliteit, toerisme …

Veel leerlingen kiezen vanuit deze richting ook voor bedrijfsvertaler-tolk, handelswetenschappen, beroepen in de gezondheidssector en het onderwijs. Ook universitaire richtingen met een minder sterke wiskundecomponent zijn een goede keuze. Ook universitaire richtingen met geen uitgesproken wetenschappelijk karakter zoals handelswetenschappen kunnen een goede keuze zijn.

IN HET KORT

  • Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische als bedrijfseconomische vraagstukken.
  • Je leert op een vlotte en correcte manier communiceren dankzij een uitgebreid talenpakket van 4 talen.
  • Je verbreedt je keuzeopties in het voortgezet onderwijs dankzij de uitbreiding van het wiskundepakket.
ECONOMIE-
MODERNE TALEN
3232
5de JAAR6de JAAR
BASISVORMING
Aardrijkskunde11
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunst en cultuur11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde43
SPECIFIEK GEDEELTE
Duits22
Economie44
Spaans11
VRIJE RUIMTE10
Seminarie01
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.