LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

LATIJN

WIE BEN JE?

Je bent geïnteresseerd in de cultuur van de oudheid en in cultuur algemeen. Een Latijnse zin ontcijferen is voor jou een leuke uitdaging. Je wil graag beroemde Latijnse schrijvers lezen. Je deinst niet terug voor een stevige basis grammatica. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

Italie

WAT LEER JE?

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je bouwt verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordenschat als spraakkunst en leesmethode. Aan de hand van oorspronkelijke teksten geraak je steeds meer vertrouwd met de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Voor wiskunde maak je een keuze op basis van je interesses en je mogelijkheden. Zo kies je voor leerweg A of B

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Het logisch vervolg in de derde graad zijn de richtingen Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Wiskunde.
Maar ook alle andere richtingen zijn mogelijk. Dankzij het uitgebreide pakket wiskunde kan je ook overstappen naar de richting Wetenschappen-Wiskunde. Wil je naar de richtingen Economie of Humane Wetenschappen, dan heb je bij voorkeur in het vierde jaar het keuzevak van dat domein gevolgd.
In het hoger onderwijs zijn alle studierichtingen mogelijk.

LATIJN3232
3de JAAR4de jaar
BASISVORMING2524
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica1
Lichamelijke
opvoeding
22
Nederlands44
Wiskunde55
SPECIFIEK GEDEELTE55
Latijn55
COMPLEMENTAIR23
Artistieke vorming1
Cultuur11
Duits 1
Keuzevak1
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?