LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

LATIJN B

WIE BEN JE?

Als je voor Latijn kiest, moet je het ook in de eerste graad gevolgd hebben. Je bent geïnteresseerd in de cultuur van de oudheid (en in cultuur in het algemeen). Een Latijnse zin ontcijferen is voor jou een leuke uitdaging. Je wilt graag beroemde Latijnse schrijvers lezen. Je deinst niet terug voor een stevige basis grammatica.

Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 1

WAT LEER JE?

In deze richting wordt een brede algemene vorming aangevuld met het vak Latijn.

Je bouwt hierbij verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordkennis als spraakkunst en leesmethode.

Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten zodat je ook steeds meer vertrouwd geraakt met de Romeinse samenleving en cultuur.

In deze B-richting wordt 5 uur wiskunde aangeboden, wat de basisvorming is (4 uur), aangevuld met één uur remediëring wiskunde (herhaling en inoefenen).

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

In theorie kan je vanuit deze studierichting overstappen naar eender welke studierichting in het ASO met minder uren wiskunde.

Logischerwijze ga je naar de derde graad Latijn-Moderne talen, Latijn-Wetenschappen of Moderne talen-Wetenschappen. Voor deze twee laatste studierichtingen is een uitgesproken interesse voor wetenschappen evident.

Dit is een prima voorbereiding op hoger onderwijs in talen en humane wetenschappen alsook voor bepaalde wetenschappelijke richtingen.

IN HET KORT

  • De oudheid met zijn literatuur en cultuur boeien jou wel. Grammatica schrikt jou niet af.
  • Je wiskundige basis vormt de grondslag voor een taliger onderwijs.
LATIJN B32
4de JAAR
BASISVORMING26
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Nederlands4
Plastische
opvoeding
-
Wiskunde4
SPECIFIEK
GEDEELTE
6
Latijn5
Remediëring
wiskunde
1
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?