LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?

Je hebt een uitgesproken interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je scoort goed voor verdieping wiskunde.
Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

Bij een eventuele keuze voor deze richting is het opvolgen van het advies van de klassenraad en het CLB van uiterst belang!

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 4

WAT LEER JE?

In alle richtingen krijg je positieve wetenschappen: biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).
Maar in de richting Wetenschappen krijg je voor deze vakken meer uren. Die worden ingevuld met laboratorium, proeven, veldwerk, ICT-toepassingen en onderzoeksvaardigheden. De leerstof wordt voor wetenschappen dus meer uitgediept dan in andere ASO-richtingen.

In deze richting krijg je 5 uur wiskunde en 2 uur informatica.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Je kan naar eender welke studierichting in de derde graad met uitzondering van Latijn. Het logisch vervolg in de derde graad is Wetenschappen-Wiskunde. Je kunt ook kiezen voor de richting Moderne talen-Wetenschappen indien je een uitgesproken interesse hebt voor talen.

Dit is een prima voorbereiding op hoger onderwijs in positieve wetenschappen. Vele andere opties blijven echter open.

IN HET KORT

  • Positieve wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica spreken je aan. De hoe-, wat- en waaromvraag brandt altijd op jouw lippen!
  • Je wiskundige basis wordt sterk uitgebreid en bereidt je voor op sterk wiskundige richtingen in de derde graad.
  • Je wil de uitdaging aangaan om wiskundige problemen op te lossen.
WETENSCHAPPEN32
4de JAAR
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels2
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding-
Nederlands4
Wiskunde5
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?