LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

HUMANE WETENSCHAPPEN B

WIE BEN JE?

De logische voorbereiding voor deze richting is Humane wetenschappen in de tweede graad. Je bent sociaal, communicatief en nieuwsgierig met een uitgesproken interesse voor de mens en de samenleving. Je wil meer weten over het innerlijke en het gedrag van de mens? Je wil de wereld van vandaag doorgronden en verklaren én er bovendien een mening over leren formuleren? Dan ben je op je plaats in de Humane wetenschappen! Als je in de tweede graad geen Humane wetenschappen volgde, werk je de leerstof bij via een inhaaltraject.

College Petrus En Paulus Studieaanbod Header 06

WAT LEER JE?

We bieden twee hoofdvakken aan: gedrags- en cultuurwetenschappen. Gedragswetenschappen behandelt hoofdzakelijk onderwerpen uit de psychologie, de pedagogie, de sociologie. Het vak cultuurwetenschappen bestudeert de diverse domeinen van onze samenleving en bekijkt hoe de mens zich economisch, politiek en juridisch organiseert. Er is tevens aandacht voor filosofie, recht en media en de relaties tussen al deze domeinen.

Humane wetenschappen is een diamant met vele “facetten”: naast de vormende aspecten (Hoe leren mensen van elkaar?), bestudeert men de sociale (Hoe handelen mensen in groep?), psychologische (Hoe verwerken wij onze ervaringen en belevenissen?) en filosofische accenten (Hoe ervaren mensen het ene, het oneindige, het onnoembare?).

Naast het theoretische luik is er in elk leerjaar ook een boeiend meerdaags project uitgewerkt, waarbij je kunt ervaren hoe het is om bijvoorbeeld met kinderen te werken én om in groep samen te werken. In het zesde jaar verlegt de klas via het humanitair en uitwisselingsproject ‘Hands on brasov’ (www.handsonbrasov.be) letterlijk en figuurlijk grenzen.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Deze richting is de ideale voorbereiding op hoger onderwijs in de menswetenschappelijke richtingen, zowel op niveau van de professionele als de academische bachelor: bachelors in het sociaal werk, onderwijs (kleuter, lager én secundair), journalistiek, media en toegepaste psychologie. Denk tevens aan academische richtingen als psychologie, communicatiewetenschappen, sociologie, pedagogie, geschiedenis en criminologie.

IN HET KORT

  • Je bent sociaal, communicatief en creatief met interesse voor de mens, samenleving en andere culturen.
  • Je hebt een uitgesproken interesse voor psychologie, sociologie, pedagogie, maar ook economie, recht, politiek, filosofie, media & communicatie, kunst …
HUMANE WETENSCHAPPEN B3232
5de JAAR6de JAAR
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen33
Engels22
Frans33
Gedragswetenschappen33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunst en cultuur11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Plastische
opvoeding
-1
Sociaal wetenschappelijk onderzoek11
Sociaal-agogisch project1-
Wiskunde33
Vrije ruimte22
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.