LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

LATIJN - MODERNE TALEN

WIE BEN JE?

Om deze richting te kunnen aanvatten moet je Latijn gevolgd hebben in de tweede graad. Je hebt interesse voor de klassieke cultuur (en cultuur in het algemeen) en je hebt aanleg voor talen.

College Petrus En Paulus Tweede Graad Beeld 5

WAT LEER JE?

De klemtoon in deze studierichting ligt op Latijn en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage tot de vorming van het abstracte denken, de zin voor analyse en nauwkeurig werken.

Je probeert dieper door te dringen in teksten van de grote Latijnse auteurs. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop deze literatuur is blijven doorleven in de cultuuruitingen van de voorbije eeuwen en van onze tijd. Door de link te leggen met de actualiteit wordt bovendien je inzicht bevorderd en je kritische zin aangescherpt.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Deze studierichting bereidt je voor op een academische bacheloropleiding aan een universiteit of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool. Het meest voor de hand liggen studies als talen, geschiedenis, rechten, politieke en sociale wetenschappen …

Je bent minder goed voorbereid voor opleidingen met een zware component wiskunde en wetenschappen.

IN HET KORT

  • Je hebt interesse voor klassieke oudheid en cultuur.
  • Voor Latijn verschuift de klemtoon van grammatica en woordenschat naar teksten en cultuur.
  • Je leert op een vlotte en correcte manier communiceren dankzij een uitgebreid talenpaket van 4 talen.
LATIJN-MODERNE TALEN3232
5de JAAR6de JAAR
Aardrijkskunde11
Duits23
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunst & cultuur11
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Vrije ruimte21
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.