LEERLING
VAN HET COLLEGE
WORDEN?

LATIJN

WIE BEN JE?

Je bent geïnteresseerd in de cultuur van de oudheid en in cultuur algemeen. Een Latijnse zin ontcijferen is voor jou een leuke uitdaging. Je wil graag beroemde Latijnse schrijvers lezen. Je deinst niet terug voor een stevige basis grammatica. Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. Je bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

Italie

WAT LEER JE?

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je bouwt verder op de verworven kennis van de eerste graad, zowel op het vlak van woordenschat als spraakkunst en leesmethode. Aan de hand van oorspronkelijke teksten geraak je steeds meer vertrouwd met de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Het pakket wiskunde in deze richting is omvangrijk en bevat heel wat uitbreiding als voorbereiding op wetenschappelijke richtingen in de derde graad.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Het logisch vervolg in de derde graad zijn de richtingen Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Wiskunde.
Maar ook alle andere richtingen zijn mogelijk. Dankzij het uitgebreide pakket wiskunde kan je ook overstappen naar de richting Wetenschappen-Wiskunde. Wil je naar de richtingen Economie of Humane Wetenschappen, dan heb je bij voorkeur in het vierde jaar het keuzevak van dat domein gevolgd.
In het hoger onderwijs zijn alle studierichtingen mogelijk.

LATIJN32
3de JAAR
BASISVORMING25
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke
opvoeding
2
Mens & Samenleving1
Nederlands4
Wiskunde5
SPECIFIEK GEDEELTE5
Latijn5
COMPLEMENTAIR2
Artistieke vorming1
Cultuur1
Wil je je graag inschrijven in het College?

PRAKTISCHE INFO

College Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

College Petrus En Paulus Weekmenu
SCHOOLRESTAURANT

Men kan een eigen lunchpakket meebrengen of gebruik maken van ons aanbod.

College Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

College Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

College Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingen? Hier vind je meer informatie!

College Petrus En Paulus Internationaal
INTERNATIONALISERING

Het College zet volop in op internationalisering naar o.a. Italië, Gambia en China.

Wil je je graag inschrijven in het College?